שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (אנליזה) - שאלון 35803