שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם גיאומטריה אנליטית