שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם אלגברה בסיסית