שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם סדרות חשבוניות לשאלון 581 (לשעבר 806)