שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חקירת פונקציה לשאלון 581 (לשעבר 806)