שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חקירת פונקציה לשאלון 582 (לשעבר 807)