שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם 3 יחידות - חלק א' (מספר שאלון 182, לשעבר 801)