שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם 3 יחידות - חלק ב' (מספר שאלון 381, לשעבר 802)