שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם 3 יחידות - חלק ג' (מספר שאלון 382, לשעבר 803)