שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם 4 יחידות - חלק א' (מספר שאלון 481, לשעבר 804)