שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם 4 יחידות - חלק ב' (מספר שאלון 482, לשעבר 805)