שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם 5 יחידות - חלק א' (מספר שאלון 581, לשעבר 806)