שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם 5 יחידות - חלק ב' (מספר שאלון 582, לשעבר 807)