שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם גיאומטריה אנליטית לשאלון 182 (לשעבר 801)