שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם גיאומטריה אנליטית לשאלון 382 (לשעבר 803)