שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם משוואת משיק לשאלון 581 (לשעבר 806)