שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לשאלון 582 (לשעבר 807)