שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם וקטורים - הצגה גיאומטרית - לשאלון 582 (לשעבר 807)