שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם משוואת משיק לשאלון 582 (לשעבר 807)