שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מספרים מרוכבים לשאלון 582 (לשעבר 807)