שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם גיאומטריה אנליטית לשאלון 582 (לשעבר 807)