שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם אמצע קטע, חלוקת קטע ומרחק בין נקודות - לשאלון 582 (לשעבר 807)