שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (אנליזה) לשאלון 382 (לשעבר 803)