שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם סדרה חשבונית - זוגיים ואיזוגיים
   

דף סיכום להדפסה בנושא
סדרה חשבונית


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 3175
פעמים.
בשיעור יש דגש מיוחד על הדרך לחשב סכום של K איברים אחרונים בסדרה החשבונית. בשיעור מוצגות שתי אפשרויות שונות - חיסור של שני סכומים ודרך אחרת שמדגימה את החישוב באמצעות יצירת תת-סדרה חדשה.