שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם נגזרות מעריכיות ולוגריתמיות
   

דף סיכום להדפסה בנושא
סיכום נגזרות - 4-5 יחידות


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 3208
פעמים.
בשיעור זה נלמד כיצד ניתן להשתמש בכללי הגזירה הקשורים לפונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות. בשיעור זה יש הסברים קצרים בנושא ומספר דוגמאות לגזירה בעזרת כללי היסוד של נגזרות אלו שמתאימים בעיקר לתלמידים שרוצים לקבל תמונה ראשונית של הנושא.