שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה - מבוא
   

דף סיכום להדפסה בנושא
זיהוי נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה ללא תחום הגדרה


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 2720
פעמים.
בשיעור פרטי חינם זה נדגים כיצד למצוא נקודות קיצון בעזרת הנגזרת וכן כיצד למצוא את תחומי העליה והירידה של פונקציה בעזרת טבלה. בסרטון ניתן לראות דוגמה פשוטה של פונקציית פולינום פשוטה עם תהליך מלא שמראה כיצד למצוא את נקודות הקיצון שלה, לזהות את סוג נקודות הקיצון ולמצוא את תחומי העליה והירידה שלה.