שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם וקטורים גיאומטריים - מבוא - ב'
   
    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1860
פעמים.
בשיעור הפרטי חינם זה ממשיך להדגים את פעולות היסוד של וקטורים בהצגה גיאומטרית. בסרטון מודגמת שאלה שבה מודגם ומיושם בתלת-מימד השימוש בפעולות החיבור, החיסור והכפל בסקלר של וקטורים גיאומטריים.