שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מכפלה סקלרית - מבוא
   
    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1943
פעמים.
בסרטון חינם זה לומדים מהי המכפלה הסקלרית של וקטורים גיאומטריים. בסרטון יש הסברים על נוסחת המכפלה הסקלרית ודוגמא ודוגמא שמראה כיצד להשתמש בנוסחה כדי לבצע חישובים שונים הקשורים למכפלה הסקלרית בוקטורים גיאומטריים.