שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מכפלה סקלרית - שימושים
   
    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 2564
פעמים.
בסרטון חינם זה מודגמים שניים מהשימושים הנפוצים ביותר של המכפלה הסקלרית. יישום אחד מתאר את התנאי לכך ששני וקטורים יהיו ניצבים (מאונכים) אחד לשני ואילו היישום הנוסף מראה את האפשרות לחשב אורך של וקטור גיאומטרי בעזרת המכפלה הסקלרית.