שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם אנליטית - אמצע קטע
   

דף סיכום להדפסה בנושא
גיאומטריה אנליטית


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 2641
פעמים.
בסרטון חינם זה ניתן לראות כיצד להשתמש בנוסחת אמצע הקטע. לנוסחת אמצע הקטע שני שימושים מרכזיים. השימוש הראשון הוא לגלות את אמצע הקטע בעזרת שני קצותיו. השימוש השני הוא לגלות קצה של קטע בעזרת אמצעו ואחד מקצותיו. בדוגמא שבסרטון אפשר לראות כיצד אפשר למצוא קודקוד רביעי של מקבילית כאשר נתונות לנו רק שלוש נקודות בעזרת שימוש בנוסחת אמצע קטע בלבד.