שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם אנליטית - קווים מקבילים - ב'
   

דף סיכום להדפסה בנושא
גיאומטריה אנליטית


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1636
פעמים.
שיעור חינם זה מדגים כיצד ניתן להשתמש בכך שלשני קווים מקבילים יש את אותו השיפוע כדי לגלות משוואת של ישרים אחרים. בתרגיל שבסרטון אפשר לראות כיצד אפשר להשתמש בתכונת הצלעות הנגדיות המקבילות של מקבילית. בסרטון נראה כיצד אפשר למצוא קודקוד רביעי של מקבילית כאשר נתונות לנו רק שלוש נקודות על ידי כך שמוצאים משוואות של שני ישרים העוברים בנקודה החסרה, מפגישים אותם ומגלים את הנקודה המבוקשת.