שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם אנליטית - מציאת שיפוע
   

דף סיכום להדפסה בנושא
גיאומטריה אנליטית


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 1853
פעמים.
שיעור חינם זה מדגים כיצד ניתן למצוא את שיפוע הישר לפי שתי נקודות נתונות. בסרטון אפשר לראות דוגמא שממחישה כיצד אפשר למצוא את שיפועו של הקו הישר גם כאשר יש לנו רק שתי נקודות שנמצאות עליו.