שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם אנליטית - קווים מקבילים - א'
   

דף סיכום להדפסה בנושא
גיאומטריה אנליטית


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 2114
פעמים.
בסרטון זה, אפשר לראות את התכונה המרכזית של קווים מקבילים שאומרת כי שני קווים מקבילים כאשר לשניהם יש אותו שיפוע. בשיעור יש דוגמאות שמדגימות כיצד ניתן לזהות מתי שני ישרים מקבילים זה לזה וכן לצפות בדוגמא של מציאת פרמטר כאשר ידוע ששני ישרים מקבילים אחד לשני.