שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מרוכבים - מבוא
   

דף סיכום להדפסה בנושא
מספרים מרוכבים


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 2133
פעמים.
בסרטון חינם זה אפשר לקבל הכרה ראשונית של עולם המספרים המרוכבים. בשיעור יוצג i - שורש של המספר -1. כמו כן, יוסבר בשיעור על הייצוג של מספרים קומפלקסיים במישור גאוס ועל המשמעות הבסיסית של החלק הממשי והחלק המדומה של המספר המרוכב.