שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מרוכבים - צורות גיאומטריות במישור גאוס
   

דף סיכום להדפסה בנושא
מספרים מרוכבים


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 3286
פעמים.
שיעור פרטי זה מדגים כיצד ניתן לפתור בעיות גיאומטריות הקשורות למספרים מרוכבים בעזרת הצגת הבעייה על מישור גאוס. בסרטון אפשר לראות דוגמא שמראה כיצד אפשר לזהות בקלות קודקודים של ריבוע וקודקודים של משולש בעזרת שרטוט מתאים של התרגיל על מישור גאוס.