שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מרוכבים - חזקה ושורש בהצגה טריגונומטרית
   

דף סיכום להדפסה בנושא
מספרים מרוכבים


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 3607
פעמים.
שיעור הפרטי בחינם זה עוסק בפעולות החשבון של מספרים מרוכבים חזקה ושורש, כאשר המספרים מוצגים בהצגה טריגונומטרית. בסרטון אפשר לראות הסבר על משפט דה-מואבר בנוגע להעלאה בחזקה של מספר קומפלקסי וכן של משפט דה-מואבר עבור הוצאת שורש של מספר קומפלקסי. בנוסף, אפשר כמובן לראות דוגמה שמשתמשת בגרסאות השונות של משפט דה-מואבר.