שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מרוכבים - שורשי היחידה
   

דף סיכום להדפסה בנושא
מספרים מרוכבים


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 3709
פעמים.
בשיעור הזה אפשר לצפות בחינם בדוגמא שעוסקת במקרה המיוחד של שורשי היחידה במספרים קומפלקסיים. הכוונה בשורשי היחידה היא פשוט לשורש של המספר 1, או בייצוג המרוכב האלגברי 1+0i או בייצוגו המרוכב הטריגונומטרי 1cis0. בסרטון יש דוגמא שמראה כי סכום כל שורשי היחידת מסדר n הוא אפס.