שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם מרוכבים - מקומות גיאומטריים
   

דף סיכום להדפסה בנושא
מספרים מרוכבים


    אנשים אחרים צפו גם ב ...
שיעור פרטי חינם זה
נצפה כבר 4009
פעמים.
בשיעור חינם זה בנושא המספרים המרוכבים ניתן לראות כיצד אפשר לזהות מקום גיאומטרי של מספרים קומפלקסיים על-פי קשר נתון. בסרטון אפשר לראות דוגמה שמראה איך קשר אלגברי פשוט יכול לתאר משוואת מקום גיאומרטי שהוא בעצם מעגל במישור גאוס .