שיעור פרטי חינם תאלס לוגו  
שיעורים פרטיים חינם חקירת פונקציה לשאלון 382 (לשעבר 803)